Условия за ползване на сайта: www.2fukli.net

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между «Двете Фукли ООД» и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.2fukli.net

Дефиниции

 

"НИЕ", "Двете Фукли", "ДРУЖЕСТВОТО" – означава «Двете Фукли ООД» със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Асен Трайков 20 ЕИК 12182161, тел: 0888720008 e-mail: office@2fukli.net, дружество – собственик на онлайн магазина на www.2fukli.net

 

"САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.2fukli.net

 

"АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.2fukli.net

 

"ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.2fukli.net предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

 

"ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта.

 

 "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

 

"ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП").

 

"ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД").

 

"НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

 

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите  условия зa ползване. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези

условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

Регистрация

 

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр/ Преди да бъде изпратена поръчката към нас, има стъпка, в която трябва да бъдат коректно попълнени данните за доставка. Двете Фукли НЯМА да изпълни Вашата заявка, когато предоставените данни не са достоверни.

 

ВАЖНО!

 

Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 

Общи

 

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цени Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Двете Фукли си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Двете Фукли онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на   сайта/онлайн магазина цени  не включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Поръчки Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

 

Плащане

 

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 

1. Наложен платеж

 

2. Плащане с банкова карта

 

3. Банков превод

 

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана. При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Двете Фукли от негово име и за негова сметка. При доставка с плащане чрез "Наложен платеж": купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

 

ВАЖНО !!! При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

 

ВАЖНО !!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Двете Фукли ООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

 

Договор

 

Договорът за продажба от разстояние между Двете Фукли и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Двете Фукли. Потвърждаването на сключен с Двете Фукли договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

 

Доставка

 

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на София град. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.  

 

Важно!!! Доставката в сайта се таксува автоматично,но се приспада при получаване на стоката в магазина/сладкарница.

 

Рекламации

 

В случай на възникване на спорове или неуредени въпроси, които не са упоменати в Общите условия, потребителят има право да отправи възникналите въпроси към нас на посочения за връзка адрес. Въпросите ще бъдат разрешавани според разпоредбите на действащото българско законодателство в дух на коректност и добронамереност При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията. Адрес за жалби: гр. София, ул.Асен Трайков 20. Телефон за техническа поддръжка 0888720008.

 

Отказ от сключен договор от разстояние

 

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) .

 

Стандартни указания за отказ:

 

1. Право на отказ от договора от разстояние.

2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това.

 

Авторски права

 

Двете Фукли Ви дава право да разглеждате всички материали – изображения, текстове и всякаква информация от страниците на 2fukli.net, само за лична употреба – при условие, че не се ползват с търговска цел и се спазват всички авторски права. Публикуваното на този сайт съдържание е собственост (освен ако изрично не е упоменато друго) на онлайн магазин 2fukli.net и се ползва със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквото и да е съдържание от този уебсайт без изрично разрешение ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

                                  

 
Google + Facebook Twitter LinkedIn

 gsm.0888720008 office@2fukli.net office@2fukli.com